♦ Sabah Namazı Nasıl Kılınır?
Sabah namazı iki rek’at sünnet, iki rek’at da farz olmak üzere dört rek’attan ibarettir. Önce sünnet kılınır. Şöyle ki:
Namazın dış şartlarının hepsi yerine getirildikten sonra, kıbleye dönülür, sabah namazının sünnetini kılmaya kalben niyet edilir. Dil ile de yavaşçacık: “Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya..” denilir.

Bundan sonra eller kulakların hizasına kadar kaldırılıp başparmaklar kulak yumuşağına değdirilir ve avuç içleri Kâbe’ye dönük şekilde parmak araları açılır. Ve Allahü Ekber denilerek iftitah (namaza başlama) tekbiri alınır. Böylece namaza durulmuş olur.

Tekbir alındıktan sonra sağ el ile sol elin bileği tutularak eller göbeğin altına konur.

Kadınlar tekbir alırken ellerini omuz hizasına kaldırıp göğüsleri üzerinde bağlarlar. Sağ eli sol elin üzerine koyarlar.

Eller bu şekilde bağlandıktan sonra, önce Sübhaneke okunur. Sonra Eûzü-besmele çekilerek Fâtiha-i şerife okunup sonunda âmin denilir. Fâtiha’dan sonra Kur’andan birkaç ayet veya kısa bir sûre (zamm-ı sûre) okunur. Böylece namazın ayakta durma ve okuma rükünleri tamamlanmış olur.

Okuma bitince eller yanlara salıverilir. Allahü Ekber denilerek rükûa gidilir. Rükûda parmak araları açık olarak ellerle dizkapakları tutulur. Sırt ve bel yere paralel olarak düz hale getirilir. Ayaklar da bükülmeden dik tutulur.
Rükûda iken üç kere Sübhane Rabbi-ye’l-azîm denir.

Rükû halinde kadınlar parmak aralarını açmazlar ve dizlerini tutmazlar, sadece elleri dizleri üzerine koyarlar. Ayrıca dizlerini de dik değil, bükük bulundururlar. Yere paralel olacak şekilde eğilmelerine de lüzum yoktur.

Sonra Semiallahü lîmen hamideh diyerek rükûdan kalkılır. Ayakta, Rabbena leke’l- hamd denir.

Sonra Allahü Ekber denilerek secdeye kapanılır. Secdeye inerken önce dizler, sonra eller konur. Baş da eller arasına konarak alın ve burun yere yapıştırılır. Secdede el ve ayak parmakları kıbleye dönük tutulur. Kollar yere yapıştırılmadan dirsekler yanlardan uzaklaştırılır. Uyluklarda karından uzak tutulur.

Kadınlar secdede kollarını yanlarına ve karınlarını uyluklarına yapıştırır ve yere doğru alçalır ve yapışırlar.

Secdede üç defa Sübhane Rabbiye’l-alâ denir. Sonra Allahü Ekber diyerek secdeden kalkılıp bir kere Sübhanallah diyecek zaman kadar oturulur. Sonra tekrar Allahü Ekber denilerek aynı şekilde ikinci bir secde yapılır.

İkinci secdenin de tesbihleri söylendikten sonra, Allahü Ekber denilerek ayağa kalkılır. Böylece birinci rek’at bitmiş, ikinci rek’ata başlanılmış olur.

İkinci rek’atta sadece Besmele çekilerek Fâtiha ve zamm-ı sûre okunur. Yukarda tarif ettiğimiz şekilde rükûa ve secdeye gidilir, ikinci secdeden sonra sol ayak yere yayılıp üstüne oturulur. Sağ ayak ise, parmakları üzerine konur. İki secde arasındaki oturuşlar da aynen böyledir.

Kadınlar ayaklarını sağ tarafa yatırarak otururlar.

Bu oturuşta önce Tahiyyat okunur. Arkasından Salâvatlar ve Dualar okunur.
Duaların okunuşu bitince, önce sağ tarafa dönülerek,
Esselâmü aleyküm ve rahmetullah, diyerek selâm verilir. Sonra da sol tarafa aynı şekilde selâm verilir.

Böylece iki rek’atlı sabah namazının sünneti bitmiş olur. Sabah namazının sünnetinin bütün kıraat, teşbih ve tekbirleri gizli olarak yapılır.

Sabahın farzı da aynen sünneti gibi kılınır. Sadece başta, niyet ederken, “Bugünkü sabah namazının farzını kılmaya”
diye niyet edilir. Bir de niyetten önce kamet getirilir. (Kadınlar kamet getirmezler.) Sabah namazının farzının kıraatları, açıktan sesli olarak da okunabilir.