♦ Akşam Namazı Nasıl Kılınır?
Akşam namazı, üçü farz, ikisi sünnet olmak üzere beş rek’attır. Önce farz kılınır.
Önce akşamın farzını kılmaya niyet ederek namaza durulur, ilk iki rek’at diğer namazların farzları gibi kılındıktan sonra oturulur.
Sadece Tahiyyat okunarak üçüncü rek’ata kalkılır. Üçüncü rek’atta sadece Fâtiha okunarak rükûa ve secdeye gidilir. Secdeler bitince ikinci kere oturulur. Tahiyyat, Salâvat ve Dualar okunarak selâm verilir.
Farzdan sonra sünnete niyet edilerek tıpkı sabahın sünneti gibi iki rek’at sünnet kılınır.
Yalnız kılındığında Akşam namazının farzı da, sabahın farzı gibi açıktan, sesli okunarak kılınabilir.