♦ Vitir Namazı Nasıl Kılınır?
Vitir namazı ise üç rek’attır. Kılınışı şöyledir:
Önce niyet edilerek namaza durulur.

Birinci ve ikinci rek’atlar aynen sabahın sünnetinde tarif ettiğimiz şekilde kılınır, ikinci rek’atın sonunda oturulu-r, Tahiyyat okunarak üçüncü rek’ata kalkılır.
Üçüncü rek’atta Besmele çekilip Fâtiha ve zamm-ı sûre okunur. Bundan sonra rükûa eğilmeyerek eller kulaklara kaldırılıp tekbir alınır ve tekrar eller bağlanıp, kunut duaları okunur.

Kunut duaları bittikten sonra rükû ve secdeye gidilir. Secdeden sonra oturularak Tahiyyat, Salâvat ve Dualar okunarak selâm verilir.
Kunut duasını bilmeyen kimse, Rabbenâ atina fi’d-dünya haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kına azâbe’n-nâr, duasını okuyabilir. Üç kere, “Allahümmeğfirlî” de diyebilir. Üç kere yâ Rab demesi de câizdir.
Kunut dualarını unutarak okumadan rükûa giden kimse, namazın sonunda sehiv secdesi yapar.

Vitir namazı sadece Ramazan’da cemaatla kılınır, imam olan zat sesli kıldırır, kunut ise gizli okunur. Ramazan dışında cemaatla kılmak mekruhtur.