Sevdiğiniz Kişi İçin Okunacak Dua...Üç veya yedi gün her namazdan sonra (124) kere Fatiha Suresi okunur ve arkasından dokuz defa da:

Bismîllâhirrahmânirrahıym Allâhümme innî es’elüke fethan mübînen ve nasran azîzen ve safhan ccmîlen hassıl maksûdî ve matlûbî ve yessir mürâdî bi hakkı kelamikel kadîmi ve habîbike ve rasûlikel kerîmi ve bi hakkı cemîıl enbiyâi vel mürselîne vel evliyâi vel âşikıyne yâ kâdıyel hâcât
Yâ mücîbed deavâti bi hakkı ve bi hürmeti fatihatil kitâb Be elffi elfı lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym

Sabahlan okumaya başlamadan önce (70) salavat, (3) Ayefel-Kürsi, (3) Zilzal Suresi, (3) Kâfırûn Suresi, (30) İhlas Suresi ve (1) Muavvizeteyn sureleri okuduktan sonra (10) istiğfar okuyup okumaya başlamak lazımdır.
Eğer matlup teshir olursa o zaman yukarıdaki dua yerine aşağıdaki duayı okumalıdır:

Allâhümmestecib da’vetî vakdı hâcetî ve sehhır lî fülânete binti fülânete bi hakkı hâzihis sûratiş şerîfeti hattâ lâ nevme lehâ bil leyli ve lâ karâra lehâ bin nehâri hattâ ye’tînî ve mulakıynı