sevdiğin insanı aşkını eşini deli divane edip büyük bir muhabbetle geri getirmek isterseniz bu yazacağım geri getirme büyüsü size faideli olur.bir pirinç telden çuvaldız yaptır çuvaldızın yedi tane deliği olması gerekiyor her bir deliğine ayrı renk ibrişim takarsın. Bir yüksek dam üzerine veya tenha bir toprak yere çıkarsın. Kıbleye karşı abdestli olarak yöneldikten sonra, çuval dızın ucunu yere, birinci deliğine kadar sapla. Muklil ezrak ve Senderus buhurlarını yakarak aşağıdaki duayı bir defa okuyup, birinci ibrişimli deliğe kadar saplarsan matlubun gelir. Şayet gelmezse yine bu duayı bir defa okuyup, çuvaldızı ikinci deliğine kadar saplarsın. Şayet yine gelmezse yedinci deliğe kadar tek tek bu ameli tekrarlarsın. Matlubun hangi delikte gelirse, amelini bırak. Her delikte bu duayı bir defa okuyup, son buluncaya kadar bu tertip üzere devam edersin.
Okunacak dua budur :

Bismillahirrahmanirrahim. Elazimü Ya beşeru bi hakki hazihil esmai ma kisan sertar fetekyike illa haciran ecib Ahiyyen Ahiyyen elacele elacele bi hakkir rukiyyeti illa ma ecebtüm ve eta’tüm bi devseti fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülanete bi hakki hazihil azimeti ve bi hakki hazihil esmai minel meşriki ve biladin minel mağribi la kisan mutian vahiden ev ekberu cihadetü dairaha hatta ye’tike elvahan elvahan elvahan elacele elacele elacele essaate essaate. essaate.