matlubun celp ve muhabbeti için yasin suresiyle yapılan büyü ler den biride budur.sevdiğiniz kimsenin saçından 3 adet kıl alıp her birisine 3 düğüm atılır hepsi tamam ulunca 3 kıl bir araya getirilir üzerine bir defa surei yasin okunur harlı ateşe atılır atarken şu sözler söylenir
tevekkelü ya hüddam ahrık ve heyyicü kalbi fi mehabbeti fülan binti fülan bi hakkı hazihis suretişşerifeti elvaha 3 el acele 3 essaate 3

düğümlerde okunacak ayeti kerimeler : yuhibbünehum kehubbillahi velleziyne amenu eşeddu hubben lillah vel gaytu aleyke muhabbeten minni vettesniu ala ayni kul in küntüm tuhibbunallahe fettebiuni yuhbibkumullah ve yağfirlekum zunubekum vallahu gafurur rahim

okuma sadece çarşamba gün doğmadan yapılır okuma zamanında ak günlük kizbera od ağacı buhur edilir