Nefret Büyüsü formülü budur:Yeni bir demir parçası üzerine (Ve elkaynâ beynehümül adavete vel bağdae ila yevmil kıyâmeh) ayeti kerimesile ayrılmaları matlup kimselerin İsimleri yazılır. Bu demir şiddetli bir ateşte iyice kızdırılıp suda söndürülüp isimleri yazılmış kimselere içirilirse biri birlerinden şiddetle nefret ederek ayrılırlar