İstenmeyen Kişiyi Uzaklaştırmak için yapılan Terhil büyüsü budur:Bir kimseyi bir yerden kaçırmak için Surei Zilzal’deki “Femen ya mel miskâle zerratin şerran yerah” ayeti kerimesi hisab olunur 2933 çıkan adede çıkması matlup kimsenin İsmini veya isimlerini ilave edecek ve çıkan adet ile iki dörtlü vefk yapılacak. Birisi suda ıslatılıp çıkması matlup kimsenin oturduğu yere veya eşiğine serpilecek diğer vefk de yine o yerin bir yerine konacak. Vefkler yapıldıktan sonra üzerlerine ayrı ayrı 99 kere Besmele okumadan ve yukarıda yazdığım ayeti kerimeyi de okumadan Zilzal Suresi okunacak, ve her seferde “Eştâtâ kelimemi üç defa tekrarlanacak ve her vefkin üzerine 318 defa “Yâ Şedîd” veya 660 kere “Yâ şedîdel batşi ismi şerifi kıraat edilecektir. Yine bu hususu te’min etmek için biraz dardağan ve hardal karışımına üç gece 99’ar defa yukarıda tarif ettiğim şekilde Sure-i Zilzal okunur ve o yere serpıltrse kısa zamanda matlup kişiler oradan darmadağın olup kaçarlar:

Bismillâhirrahmânirrahıym İzâ zülziletil erdu zilzâlehâ Ve ahracetil erdu eskâlehâ Ve kâlel insanü mâlehâ Yevmeizin tühaddisü ahbârahâ Bi enne rabbeke evhâ lehâ Yevmeizin yasdürun nâsü eştâten li yürav a mâlehüm Fe men ya’mel miskâle zerratin hayran yerah

Ve men ya’mel miskâle zerratin şerran yerah
Bismillahirrahmânirrahıym. 786+Sure-i Zilzâl'in adedi-17381
Yekûn: 18167
Femen ya'mei miskâle zerratin şerran yerah: 2933 Bu ayetsiz Zilzal Suresi; 15088

Surei Zilzal Kuran-ı Kerimin her ayeti kerimesi gibi iki tarafı da keskin bir kılıçtır, İş ve niyetlerinde son derece dikkat gerekir
selametle