Etkili Soğutma Büyüsü formülü-tarifi yazacağım şimdi değerli lahutii kardeşlerim için,bu ameli gerçekleştirmek isteyenler:Ateşde pişmemiş bir saksı parçasına demir bir kalemle bir Arabi ayın son çarşamba veya son cumartesi günü Zühal saatinde aşağıda yazılı duayı yazın ayrılmaları matlup kimselerin oturduklan bir mahallîn bir yerine gömülürse kısa zamanda biribirlerinden soğur ve nefret ederek ayrılırlar.ayırma büyüsü çeşitlerinden biride budur

Yazılacak duası budur kardeşlerim:
Echezatin 2 Ayehin 2 Çelişin 2 Heltıyşin2 Zenkata 2 Taşuşin 2 Tâşin 2 tevekkelû yâ huddâme hâzihil esmâi ve yâ umman hâzel mekâni ve elkul adavete vel bağdâe beyne keza ve keza la yerâhâ illâ kel kelbi ve hiye terâhii kel hınzîr Allâhümme ferrık beynehüm kemâ ferrakte beyne âdeme ve iblise ve beynel kıttı vel fe’ri vez zulmeti vel envâr Abese ve tevellâ en câehül a’mâ ya’mî keza anhâ ve ta’mî anhü yevme yefirrul mer’ü min ehıyhi ve ümmiht ve ebîhi ve sâhıbetihî ve benîhi li küllimriin minhüm yevmeizın şe’nün yuğnîhi ferrikû beyne kezâ ve keza bi hakkı hâzihil esmâi aleyküm Elkul adavete hattâ tebkıy râıhatühâ ke râihatil besali ve vechühâ kel hınzıri ve cildüha ket. timsahı ve rîkuha kes sem mi ve elfazuhâ ker ra’di elvâhan 3 el acel 3 es sâah 3

yanında 2 yazanlar 2 defa 3 yazanlar defa
selametle