İki Kişiyi Ayırmak İçin Büyü yapmak istiyorum diyen kardeşlerimiz için özel bir formül:alihin İkizler burcu olduğu zamanda ve Utarit saatinde mavi bir kumaş üzerine böğürtlen veya acı ağaç dallarından yontularak hazırlanan bir kalemle dokuz defa:ayırma büyüsü duası olan
Yevmeizin yasdürun ııâsü eştâten eştâten eştâtâ
ayet-i kerimeleriyle ayrılmaları matlup kimselerin isimleri ters olarak yazılır, tenkar ve üzerlik tohumuyla tütsüledikten sonra üzerine (98) defa Fil Suresi okunur ve (98) defa da Esma-i Kamer aşağıdaki şekilde okunduktan sonra, ayrılmaları matlub kimselerin oturduğu mahallin - bir yerine gömülürse çok kısa zamanda isimleri yazılı kimseler birbirlerinden ayrılırlar.
Esma-i KanıerMn ters okunuşu:
Mîhayîlin vağlâyilin rufâyilin sevrâyilin ğavrâyilin şevrâyilin şelşâyilin
Esma-i Kamerin doğru okunuşu:
Leyâhıymin leyâleğvin leyâfûrin leyârûsin leyârûğın leyârûşin leyâşeleşin