Kişilerin Arasını Soğutmak İçin Büyü:Şer maksadı ile birleşmiş iki kişinin arasını soğutmak, o kişileri düşman etmek ve aralarını bozup ayırmak İçin on gün müddetle Zuhal veya Merih saatinde iki kere Evrad-ı Bahaıyye okunur.
“Veli külli musıybetin innâ lillâh” yerine gelince (40) kere:

Ferrık ferrık ba’ıd ba’ıd hachelîl
Diye dua ettikten sonra evradı okumaya devam eder ve tamamlarsın. Ayrılmasını istediğin kimseler herhalde çok kısa zamanda ayrılır ve bir daha da birleşemezler.
Bu araları açılmak istenen kimseler aile yuvasını bozan üçüncü şahıslar da olabilirler
selametle.