Birbirinden Ayırma Büyüsü nasıl yapılır,tarifi nedir,etkilimidir,cevapları burada..bu ayeti salı günü veya cumartesi günü okunulur arabi ayının 20,i sinden sonra

okumadan once niyet edılır
bu ayetler (10001 kere okunulur)bismillah denilir başlanılır heryüzde aşagıdakı azamet 1 kere okunulur
1= ve elkayna beynehümül adavete vel bağdae ila yevmil kıyameh<(maide suresino:5 ayetno:64)

2= ve beda beynena ve beynekumul'adavetu velbağdau <(mümtehinesuresino:60 ayetno:4)

3= Kale haza firaku beynı ve beynik < (kehfsuresino:18 ayetno:78)

( heryüzde 1 kere okunacak azamet)
h.z adem ile iblisin arasının ayrı oldugu gibi (filan ibni filan) la (filan binti filan) ı böyle arası acık olsun ben ayırdım serian acileten aksamtü aleyküm ya hüddam sufliyeti el yevmün melaiketül ve fi hezihil saatil melaiketül vebi hakkı ve bi azameti hezihil ayetiş şerifetihi sizlerde fermanu hüdayla ayırın


hınzırla kelbin arasının ayrı oldugu gibi ( filan ibni filan) la(filan binti filan) ı böyle arası acık olsun ben ayırdım serian acileten aksamtü aleyküm ya hüddam sufliyeti el yevmün melaiketül ve fi hezihil saatil melaiketül vebi hakkı ve bi azameti hezihil şerifetihi şerifetihi sizlerde fermanu hüdayla ayırın


kedi ile farenin arasının ayrı oldugu gibi (filan ibni filan) la (filan binti filan) ı böyle arası acık olsun ben ayırdım serian acileten aksamtü aleyküm ya hüddam sufliyeti el yevmün melaiketül ve fi hezihil saatil melaiketül vebi hakkı ve bi azameti hezihil ayetiş şerifetihi sizlerde fermanu hüdayla ayırın


hak ile batılın arasının ayrı oldugu gibi (filan ibni filan) la (filan binti filan) ı böyle arası acık olsun ben ayırdım serian acileten aksamtü aleyküm ya hüddam sufliyeti el yevmün melaiketül ve fi hezihil saatil melaiketül vebi hakkı ve bi azameti hezihil ayetiş şerifetihi sizlerde fermanu hüdayla ayırınsemavatla arzın arasının ayrı oldugu gibi (filan ibni filan) la(filan binti filan) ı böyle arası acık olsun ben ayırdım serian acileten aksamtü aleyküm ya hüddam sufliyeti el yevmün melaiketül ve fi hezihil saatil melaiketül vebi hakkı ve bi azameti hezihil ayetiş şerifetihi sizlerde fermanu hüdayla ayırıngök ile yerin birbirinden ayrı oldugu gibi (filan ibni filan) la (filan binti filan) ı böyle arası acık olsun ben ayırdım serian acileten aksamtü aleyküm ya hüddam sufliyeti el yevmün melaiketül ve fi hezihil saatil melaiketül vebi hakkı ve bi azameti hezihil ayetiş şerifetihi sizlerde fermanu hüdayla ayırın

karanlık ile aydınlık birbirinden ayrı oldugu gibi (filan ibni filan) la (filan binti filan) ı böyle arası acık olsun ben ayırdım serian acileten aksamtü aleyküm ya hüddam sufliyeti el yevmün melaiketül ve fi hezihil saatil melaiketül vebi hakkı ve bi azameti hezihil ayetiş şerifetihi sizlerde fermanu hüdayla ayırın


hemen arksından
10kere okunulur>>>Kale ıfrıtüm minel cinni ene atıke bihı kable en tekume mim mekamik ve innı aleyhi le kaviyyün emın<<<<(nemilsuresino:27 ayetno:39)

3kere>>> bel hüve mesta'celtüm bih rıhun fıha azabün elım. Tüdemmiru külle şey'im bi emri rabbiha fe asbehu la yüra illa mesakinühüm kezalike neczil kavmel
mücrimın<<<(ahkafsuresino:46 ayetno:24-25)

3kere>>> Ve fi adin iz erselna aleyhimur rihal akıym.. Ma tezeru min şey'in etet aleyhi illa cealethu
kir ramim.<<<.(zariyatsuresino:51 ayetno:41-42)

3kere>>>İnna erselna aleyhim rihan sarsaran fi yevmi nahsim mustemir. Zenziun nase ke ennehum a'cazu nahlim munkaır…<<<(kamersuresino:54 ayetno:19-20 )

1kere>>>yüridül acilete

not: tüt sü olarak sogan kabugu ,veya sarımsak veya zakkum agaçı nın yapragı ,şeytan tırnağı,zift,eşek,katır,keçi,kedi,köpektüyleri,,ka ragünlük.v.s v.s tüt süleri bunlardan herhangi birisi yakılır okunurken.. o kişinin üzerine havele edilir ..eger yedire bilirsensigara,şekere,suya,yiyecek ,içecek v,s v,s her şeye okunup yedirilir. Bu et türü ve kemike okunulur siyah köpekle siyah kediye yedirilir…..Kesinlikle denen miştir ve müccerrip tir. Bu 3 sureden alınmış ayetleri cumartesi günü yumurtlamış tavuk yumurtası alırsın 2 tane sivri yerlerini civi veye sivri bir seyle deler yumurtanın beyazını akıtırsın bu ayetlerı yazar altınada ayetlerin altına filan ibni filanı filan binti filandan ayırdım der 3kere > elvahan 3kere >elaccele 3kere > essaate dersin ve agzını bal mumunla kapatırsın eger erkeki kadından ayırıyorsan bunu kadın mezarına ,kadını erkek ten ayırıyorsan a erkek mezarına ,40,ı cıkmadık mezar olursa taha iyi olur…2tane yumurtayı ayak ,ve baş ucuna gomersin gömerken bu yumurtalar nasıl birleşmi yorsa yarabbi filan ibni filanda filan binti filanla böyle kıyamete kadar birleşmesin der gömer arkana bakmadan mezarlık tan cıkarsın bu ayetleri Çarşamba veya Salı.veya cumartesi günü yıkanmış kadın ve erkek cenaze sinden alınmış sulara okur o kişinin mekanına ve ya evine serp ebılırsın.bu tertipi7 kabirden alınmış erkek ve kadın mezarların dan olacak ölü topragına bunları okuyup o kişinin mekanına veya bulundugu yere serp ersın. Bu tertipi ölen kişiden art an ve mezarlıkta tahtaya baglanan kefene yazabılırsın veya kefeni okuyabilir bir dügüm atar 3 dügümde 10001 kere okur sırasıyla ayet esma veya azamet v.s ne okunuyorsa yukarıda yazdık onları okur 3 halka yapar uzerıne ufurur ve dügümlersin kımı kımden ayırıyorsan kadını erkekdense erkek mezarına ve ayak ucuna erkeki kadından, ayırıyorsan kadın mezarına ayak ucuna gömersin ve ayrılırlar enkısa zamanda ve filan denilen yerlerde isimler konulur filan ibni filan<<<(erkek için denilir)
filan binti filan <<<(kadın için denilir)