Denilmiştir ki: Allahü Teala’nın kullarına dünyada bayramlar ihsan etmesinin sebebi, onlara ahiret bayramlarım hatırlatmak içindir. Bayram günü insanların kimini yaya, kimini bir binitin üzerinde, kimisinin yeni elbiseler giyinmiş, kimisinin de üzerinde neredeyse elbise namına hiçbir şey olmadığını görürsün, bazıları ise ipek elbiseler giyinmiş, bazıları gülüp oynuyor, bazıları ise ağlıyor... Şimdi kıyamet meydanını hatırla; zira orası da aynen böyle olacaktır. Allahü Teala’nm âyet-i kerimelerinde buyurduğu gibi: “(Müminlere ait) nice yüzlerin bembeyaz olacağı, (kâfirlere ait) nice yüzlerin de kapkara olacağı günü (unutmayın)!” “Allah’a karşı gelmekten sakınanları Rahmân’ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün!”
“Sûr’a üfürüleceği gün, bölük bölük halinde (mahşere) geleceğiniz gün!”
Bilindiği üzere bayramlardan en çok hüznü çekenler yetimler ve yakınları vefat eden kimselerdir.