Padişah bayram sabahı bazen Hırka-i Şerif dairesinde ve bazen de saray mescidinde sabah namazını cemaatle kılar ve sonra has odaya gelirdi. Bundan sonra bayram namazına gidiş hazırlıkları başlardı. Padişah tahtına gelip, oturmadan önce, akraba ve yakınlarına hilatler giydirilip tahtın sol tarafında bekletirdi. Bunların arkasında devlet erkânı rütbelerine göre dururlardı.
Padişah bayram namazı için kalktığında sadrazam sağında ve babüsaade ağası solunda olduğu halde büyük bir alayla yola çıkarıldı. Bayram namazı genellikle Sultan Ahmet ve bazen de Ayasofya Camii’nde kılınırdı.
Bayram namazından sonra sadrazam, vezirler ve diğerleri dışarı çıkıp padişahı beklerler ve sonra alayla kubbe-i hü- mayun’a kadar gelirlerdi. Burada bayramlaşma merasimini Babıâli tefrişat kalemi idare ederdi. Herkes yerini aldıktan sonra, padişah “Aleyke Avnullah” ve “Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var” sesleri arasında tahta oturur ve bu esnada mehteran bölüğü tarafından hünkâr marşı çalınırdı. Bu merasim, son zamanlarda umumiyetle Dolma- bahçe Sarayı bayramlaşma salonunda yapılırdı.