maddi olarak darda olanlar için okunacak dua yı yazacağım şimdi lahutii forum ailesi.
Bismillahirrahmanirrahim..Allahümme inni es elüke bi esmaikelleti iza duiyet biha ala megaliki ebvabis semai lil fethi te fettahet ve es elüke bi esmaileketi iza duiyet biha alel basevedderai lil keşfi te keşşefet ve es elüke bi esmaikelleti iza duiyet biha la ebvabil üsri lil yüsri te yesseret ve es elüke bi esmaikelleti iza duiyet biha alel emvati lil nuşiri teneşşeret ecib duana bi rahmetike ya erhamer rahimin vel hamdulillahi rabbil alemin amin...

Duasını günde bir kere bile okusanız çok faydalı olur arkadaşlar.