bunlar Rızık İçin Okunur lahutii forum ailesi..

7O Defa
“Estağfirulllahi innehû kâne gaffarâ” tespihine devam edilir.

Her gün 21 Kere
“İnnallahe hüverrezzaku zül kuvvetil metîn” ayetini okuyanın rızkı bol olur.

“Allahu latifun bi ibadihi yerzuku men yeşau ve hüvel kaviyyül aziz.” Ayeti celilesini her gün 9 defa okuyan Allahın lütfuna mazhar olur,rızkı güzel ve helal yollardan ayaklarına gelir ve rızık kapıları açılır.