948. Cenazeye ikinci defa namaz kılmak
• Cenaze namazı farz-ı kifayedir; müslümanlaıın bir kısmının eda etmeleriyle, diğerlerinden bu fariza sakıt olur. Bu itibarla, Hanefi Mezhebi’ne göre, ölenin velisinin bizzat kıldırdığı ve hazır bulunduğu, yahut da mahalle imamının kıldırdığı cenazenin namazı, ikinci defa kılınmaz. Şafii mezhebinde ise daha önce kılamamış olanların cemaat halinde veya münferit olarak cenaze namazım kılmaları sünnettir.
Ölenin velisi namazda bulunmamışsa, isterse ayrıca cenaze namazı kılabilir. Bu takdirde, daha önce kılamamış olanların, ölenin velisi ile birlikte cenaze namazı kılmaları caizdir.