671. Bir ölünün kabrine başka bir ölü defnedilir mi?
• Bir ölünün cesedi tamamen toprak olup kemikleri de yok olmadıkça, zorunlu bir durum yoksa kabri açılıp yerine başkası defnedilemez. Şayet bir zaruret var ise, bu halde kemikleri toplanır, aralarına toprak veya kerpiç konularak İkincisi defnedilir.