Dil Bağı Büyüsü nasıl yapılır:Aşağıda yazılı ayeti kerimeleri bir kağıda yazıp suda sildikten sonra yolu ve dili bağlanmak İstenen kimseye içirilirse o kimsenin hem dili hem de yolu bağlanır

dil bağlamak büyüsü duası :Ve kıfûhüm innehüm mes’ûlûn Mâ leküm lâ la lâ tenâsarûn Mâ yenzurûne ille sayhaten vahıdeten te’huzuhüm vehüm yahıssımûn Felâ felâ felâ yestetıy’ûn Summün bükmün umyün fehüm lâ lâ lâ ya’kılûn Lâ lâ lâ yübsırûne lâ lâ lâ yentıkûne lâ lâ lâ yetekellemûn E fe hasibttim ennemâ halaknâküm abesen ve enneküm ileynâ lâ lâ lâ türceûn Yâ ma’şeral cinni vel insi inisteta'tüm en tenfüzû min aktâris semâvâti vel erdi fenfüzû lâ lâ lâ tenfüzûn Ve cealnâ min beyni eydîhim şedden ve min halfihim şedden fe ağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn Yürselü aleykümâ şüvâzun min narin ve nühâsün felâ felâ felâ tentesırân Yûyahmiş 2 Cehiyl 2 Şehiyl 2 Kırtıyş 2 Beykemuş 2 Kırtıyş 2 Ecib yâ meymûnü bârekellâhü fîke ve aleyke en tahbise tarıyka fülânebni fülânete

Bu nüshadan bir tane daha yazıp evin yüksek bir yerine konursa daha tesirli ve kuvvetti netice alınır