“Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Adem (a.s) o gün cennete konulmuş, o gün cennetten çıkartılmıştır. Kıyamette o gün kopacak*tır.” (Hadis-i Şerif)..Cuma mü’minlerin bayram günüdür. Bu mübarek günde müslümanlar..topluca Rab’lerinin huzuruna çıkar ve bu günü idrak etmeye çalışırlar. Cuma namazı farz-ı ayn-ı müekkeddir. İki rekattır. Farziyeti kitap sünnet ve ic- ma ile sabittir. Öğle namazının vaktinde ve cemaatle kılınır. Vakit girdikten sonra önce aynen öğle namazının sünneti gibi dört rekat ilk sünnet kılınır. Sonra namaz kılınacak mekanda ikinci bir ezan okunur. Ezandan sonra hatip minbere çıkarak hutbe okur. Daha sonra hatip mihraba geçerek imam olur ve iki rakat cumanın farzı kılınır. Bundan sonra yine ilk sünneti gibi dört rekat cuma namazının son sünneti kılınır. Daha sonra dilerse yine aynı şekilde dört rekat zuhri ahir ve iki rekatta vakit sünneti kılar. Zuhri Ahire; “vaktinde ye*tişip hala eda edemediğim üzerimde sabit olan ahir zuhuruna kılmaya” diye niyet eder. Cuma namazının birçok camide kılınmasını caiz görmeyenlere göre ihtilaftan kurtulmak için zuhri ahir kılınmaktadır.
cuma namazı nasıl kılınır ayrıca farklı bir konuda anlatılacaktır sevgili lahutii ailesi