Şaban ayının onbeşinci gecesine “Berat Gecesi” denir. Berat Gecesinde yaratılanların bir sene içindeki rızıklarına, ecellerine, aciz ve zelil olacakla*rına dair Allah tarafından melekleklerine bilgi verileceği söylenmektedir. Bu bakımdan bu geceyi ibadetle geçirmenin çok büyük sevabı vardır. Bu gece*ye ait bir sünnet namazın varlığına dair sağlam bir delil yoktur. Rivayete gö*re yüz rekat olan ve “Salatü’l Hayr” (Hayır Namazı) adını alan namaz iki re*katta bir selam verilerek kılınır ve her rekatta fatiha suresinden sonra on de*fa ihlas suresi okunur.