İnsan kendi hakkında bir olayın hayırlı olup olmadığına dair bir işaret is*terse namazından sonra iki rekat namaz kılar buna istihare namazı denir. Birinci rekatta Fatihadan son*ra “Kafirun” suresini ikinci rekatta ise “İhlas” suresini okur. Namaz sonun*da istihare duasını okuyarak abdestli olarak kıbleye yönelip yatar. Rüyada beyaz ve yeşil görmek hayra, siyah ve kırmızı görmek (şerre) kötüye işaret*tir. Bir hadisi Şerifte bu şekilde istihare namazının yedi gece yapılması ve kalbe ilk gelene bakılması buyrulmuştur.

İstihare Duası:

“Allahümme inniy estehiyruke bi ılmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’elüke min fadlikel azîmi feinneke takdiru velâ akdiru ve ta’lemü velâ ta'lemü velâ a’lemü ve ente allâmülğuyûb. Allâhümme in künte ta’lemü velâ a’lemü ve ente allâmülğuyûb. Allâhümme in künte ta’lemü enne hâzel emra hayrun liy fiy diyniy ve maâşiy ve âkıbeti emriy âcili emriy ve âcilihiy fekdurhü liy ve yessirhü liy sümme bârik liy fiyhi ve inkünte ta’lemü anne hâzel emra şerrun liy fiy diy niy ve maâşiy ve âkıbeti emriy fiy âcilihiy emriy ve âcilihiy fasrihfü anniy vasrifniy anhü ve kadarliyel hayra haysü kâne sümme raddıniy bihiy.”