Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim Şevval ayında 4 rekât (gece veya gündüz) namaz kılarsa, her rekâtta bir Fatiha ve arkasından 15 kere Ihlâs suresini okursa, selamdan sonra 70 defa:

Sübhânallahi ve bihamdih. “Allah’ı hamd etmekle beraber tüm noksanlıklardan tenzih ederim”
tesbihini, arkasından Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem)e 70 defa:
[Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ Âlihi ve sahbihi ve sellim. ]
Salatü selam getirirse, Beni hak iizere gönderen Allah ’a yemin olsun ki, bu namazı kılan kimsenin kalbine ve diline hikmet pınarları Allah tarafından akıtılır, dili hikmetle konuşur, dünyanın her türlü hastalığına haberdar edilip bunların tedavi yolları kendisine bahşedilir. Bu namazı kılan kimse daha başını secdeden kaldırmadan günahları af olunur. Ölürse de affolunmuş ve şehit olarak ölmüş olur. Yolculukta kılındığı takdirde, yine Allahü Teala o kimseye yolculuğunda her türlü kolaylığı ihsan eder. Eğer bu kimse borçlu ise borcunu kolaylık içinde ödemeyi başarır, kısacası her türlü ihtiyacı giderilmiş olur. Ona cennette uçsuz bucaksız gülistan nasip olur."