♦ Cuma Hutbesinin Hükmü Nedir?
Cuma hutbesi farzdır. Hutbesiz Cuma namazı sahih olmaz.
♦ Cuma Günü Kaç Hutbe Okunur?
iki hutbe okunur. Birinci hutbede, mü’minlere öğüt; İkincisinde ise bütün Müslümanlara dua yapılır.
Her iki hutbede de Allah’a hamd ve Resulüne salâvat vardır. Hutbe okunurken kimse ile konuşulmaz, hiç dünya sözü söylenmez, hattâ yanındaki birine “sus, konuşma” tarzında elle işarette bile bulunulmaz. Namazda imiş gibi susularak hutbeyi okuyan kişi dinlenir. Dinlerken yüzü hutbeyi okuyana çevirerek dinlemeli, başı sağa sola çevirip, etrafına bakınıp durmamalıdır.