♦ Teravih Namazının Hükmü Nedir?
Teravih, Ramazan ayı boyunca her gece kılınan bir namazdır. Peygamberimiz; "Her kim Ramazan’da faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan bekliyerek teravih namazı kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.”{Buhari, iman 37) buyurmuştur.
Kadın-erkek herkes için müekked sünnettir.
Teravih namazı, orucun değil, Ramazanın sünnetidir. Bu se- beble oruç tutmayan hasta ve yolculara da Teravih kılmak sünnettir.

♦ Teravih Namazını Kendi Başına veya Cemaatle Kılmanın Hükmü Nedir?
Teravih namazını cemaatle kılmak sünnet-i kifayedir. Yani bir memlekette yahut bir mahalede oturan insanların bir kısmı mescidlerde cemaatle kılarlarsa, diğerleri evlerinde kılsalar bile teravihi cemaatle kılma sünneti yerine getirilmiş olur. Aksi takdirde o mahalle halkı, teravihi cemaatle kılma sünnetini ter- ketmiş olarak sorumluluk altına girerler.