♦ Kaç Rek’attır?
Hz. Aişe’den gelen bir rivayette Peygamberimiz teravih namazını 8 rekat, İbni Abbas’tan gelen bir rivayette ise 20 rekat olarak kıldırmıştır. 4 halife döneminden itibaren teravih 20 rek’at olarak kılınmaya başlanmıştır.
Hanefi ve Şafii mezhebine mensup bazı fıkıhçılar, Ramazanda 3 rekat vitir namazı ile birlikte 8 rekat teravih namazının, toplam 11 rekat olarak cemaatle kılınmasının Hz. Peygamberin fiili sünnetiyle sabit olduğunu; teravihin 20 rek’at olarak cemaatle kılınmasının ise 4 Halifenin sünnetiyle sabit olduğunu söylemişler; bu sebeple 20 rekatlık teravihin 8 rekatının sünnet-i müekkede, geri kalan 12 rekatının ise müstehap olduğunu ifade etmişlerdir.