♦ Nafile Namaz Nedir?
Farz ve vâcib dışında, sadece sevap ve fazilet için kılınan bütün namazlara genel olarak Nafile adı verilir.
Peygamberimizin farzlara ekleyerek kıldığı Sünnet namazlar da nafile namaz kapsamı içine girerler. Ancak her sünnet namaz nafile olduğu halde, her nafile namaz sünnet değildir.

Nafile namazlar, başlıca iki kısma ayrılırlar:
1. Farz namazlara bağlı kılınan sünnet namazlar (Revatib namazlar).
2. Farz namazlara bağlı olmadan kılınan nafile namazlar (Regaib namazlar).