♦Teravih Namazı Nasıl Kılınır?
Teravihi en faziletli kılma şekli, 10 selâm ile ikişer rek’atlar halinde kılmaktır. 4 rek’atta bir selâm vererek de kılınabilir. 6, 8, 10 rekatta bir selam vermek suretiyle kılınması ise, mekruh sayılmıştır.
Teravihi iki rek’atta bir oturmak suretiyle tek selâmla 20 rek’at halinde kılmak geçerli ise de mekruhtur. Teravih kaç selâmla kılınırsa kılınsın, 2 rek’atta bir mutlaka oturularak kılınmalıdır.
Eğer iki rek’attan sonra oturmayıp 4 rek’atta bir oturulmuş ise, o dört rek’atlar iki rek’at sayılır. Selâm verilmese bile, iki rek’atta bir mutlaka oturulmalıdır.
Teravih 4’er 4’er kılmıyorsa ilk oturuşta Tahiyyat’tan sonra Salâvatlar da okunur. Bu müekked sünnettir. Ayrıca 3. rek’atın başında da Fâtiha’dan önce yine Sübhaneke okunur. Teravihi hatimle kılmak da sünnettir. Yatsının farzını tek başına kılan, teravihi cemaatle kılabilir.
Cemaati memnun etmek için imamın namazda okuma ve rükünleri hızlı yapması mekruhtur.
Teravih hatimle kılınmıyorsa Fîl sûresinden aşağısını okumak, karışık âyetler okumaktan iyidir. Teravihle vitri başka başka imamlar kıldırabilir. Teravih namazına başlarken yapılan niyet, bütün namaz için kâfidir.