♦ Farz Namazlar Hangileridir?
Günde, sabah iki, öğle dört, ikindi dört, akşam üç ve yatsı dört rek’at olmak üzere toplam 17 rek’at farz namaz vardır. Bunları kılmak, herkes üzerine borçtur.
Haftada iki rek’at da, Cuma namazı farzdır.
Cenaze namazı ise farz-ı kifayedir. Yani bazı Müslümanların kılmasıyla diğerleri üzerinden sorumluluğu düşer.