♦ Farzlara Bağlı Olmayan Nafile (Regaib) Namazlar Hangileridir?
Farzlara tâbi olmaksızın kılınan sünnet veya nafile namazlara Regaib Namazları denir. Başlıcaları şunlardır:
- Kuşluk namazı,
- Teheccüd namazı,
- Mescid’e saygı için kılınan Tahiyyetü’l-Mescid namazı,
- Abdest ve gusül namazları,
- Mübarek gecelerde kılınan nafile namazlar,
- Yolculuk namazı,
- Teşbih namazı,
- Tövbe namazı,
- ihtiyaç namazı,
- Yağmur namazı,
- Rüya (İstihare) namazı,
- Güneş ve ay tutulması halinde kılınan nafile (hüsuf ve kü- suf) namazları,
- Bayram geceleri kılınan nafile namazlar,
- Zilhicce’nin ilk 10 gecesi kılınan namazlar,
- Ramazanın son 10 gecesi kılınan namazlar.