♦ Cenaze Namazının Şartları Nelerdir?
Diğer namazlarda şart olan maddi ve manevi kirlilikten temizlik, kıbleye yönelmek, avret yerlerini örtmek ve niyet etmek cenaze namazı için de şarttır. Bundan başka şu şartlar da lâzımdır:
1 - Namazı kılınan ölünün Müslüman olması.
2 - Yere konmuş olması, araç üzerinde olmaması.
3 - Ölünün namaz yerinde mevcut olması. Gaib üzerine namaz kılmak Hanefî mezhebinde câiz değildir.
4 - Cenazenin önde olması, arkada kalmaması...
Cenaze namazına kadınlar da katılabilirler. Cenaze namazında kadınların safın gerisinde erkeklerden ayrı kılmaları uygun ise de, erkeklerle aynı safta bulunması ile de namaz bozulmaz.
Namazı kıldıran imam, kadın veya erkek cenazelerin göğüs hizasında durur. Cenaze de sağ yanı kıbleye gelecek şekilde önde bulundurulur.