♦ Cenaze Namazı Kılınmayan Kimseler Var mıdır?
Bâzı büyük günahları işleyen kimselerin cenazeleri yıkanmadığı gibi, cenaze namazları da kılınmaz. Bunların cenazelerinin yıkanmayıp namazlarının kılınmaması, imandan çıktıkları, islâmdan mahrum kaldıkları için değildir. Belki böyle büyük bir mahrumiyeti hak edecek büyük bir günah işlediklerinin nazara verilmesi, böyle günahlara girilmemesinin ikazı ve hatırlatılması içindir. Aynı zamanda da işlediği o büyük günah ve hatânın dünyevî bir cezası olsun diyedir.
Cenaze namazları kılınmayan bu büyük günah sâhipleri şunlardır:
1 - Kâtiü’t-tarîklar: Yani, yol kesip adam soyan eşkıyalar, ev ve iş yeri basıp soygun yapan çeteler...
Bunlar, İslâm’ın hiçbir zaman göz yummadığı ve müsâma- ha etmediği gasp suçu işlemiş, kamunun huzur ve yaşama hakkını gasbetmiş kimselerdir. Şayet bu eşkiyalık ve teröristlikten vazgeçip tevbe - istiğfar etmezlerse, namazları kılınmadan defnedilirler.
2 - Ana-babasını öldüren nankör evlâdlar: Ana-babasının kendisi için katlandığı fedakârlık ve yaptığı hizmetlere onları kasden ve zulmen öldürmekle karşılık veren nankör evlâd da, cenaze namazı kılınmadan defnedilir, ayrıca da öldürmüş olduğu ana veya babasının mirasından da mahrum bırakılır.
3 - Boğmak suretiyle adam öldürenler: Bunların da cenaze namazı kılınmaz. Zira haksız yere boğmak suretiyle adam öldürmek, kandökücülük ve vahşetin en dehşetlisidir.
4 - İslâm Devletine haksız yere baş kaldırıp isyan edenler: Bunlar devlet otoritesini yıkarak âsâyişi bozmak için isyana başlıyan âsîlerdir.
Hattâ böyle âsilerle, yol kesip baskın yapan eşkıya ve anarşistler, eğer çarpışma esnasında öldürülürlerse, cenazeleri yıkanmaz da. Bu iki kısmın cenazesi yıkanmadan açılan mezara itilir, ibret olsun diye cenaze namazı kılınmadığı gibi, yıkanması da terkedilir.
Ancak bu saydıklarımızın hepsi de tövbe - istiğfar edip yaptıklarından pişman olurlarsa, öldüklerinde namazları kılınır, gerisi Allah’a havale edilir.