♦ Tahıyyetü’l-Mescid:
Mescidlere saygı niyetiyle kılınan müstehab bir namazdır. Bir mescide vakit namazı kılma niyeti dışında sırf ziyaret veya Kur’an öğrenmek veya öğretmek gibi bir niyetle giren bir Müslüman, orada nafile olarak iki rek’at namaz kılar.
Tahıyyetü’l-Mescid, bir mescide girince daha oturmadan kılınmalıdır. En sevaplı olan budur. Oturduktan sonra da kılınabilir.
Mescide girip zaman darlığı veya vaktin kerahet zamanı olmasından dolayı Tahıyyetü’l-Mescid kılamayacak kimsenin:

Sübhânallahi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahü vallâhü ekber demesi müstehabdır.
Bir mescide herhangi bir farzı kılmak veya cemaata uymak niyetiyle girmek, Tahıyyetü’l-Mescid yerine de geçer.