♦ Regâib Gecesi Namazı:
Receb ayının ilk cuma gecesine Regâib gecesi denir. Bu gece pek mübarek bir gecedir. Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevabı pek çoktur. Rivayetlere göre Resûlüllah Efendimiz, bu mübarek gecede 12 rek’at nafile namaz kılmışlardır.
Regâib namazını cemaatle kılmak bid’attir. Zaten teravihten başka hiçbir nâfile namaz cemaatle kılınmaz.