♦ Tövbe Namazı:
İnsanlık icabı, bir günah işleyen mü’min, hemen günahına tövbe etmelidir. İşlediği günahtan tövbe etmek isteyen kimsenin güzelce abdest aldıktan sonra kır gibi bir yere çıkıp açık havada iki rek’at namaz kılması ve Allah’a samimiyetle iltica’ ederek günahının affını istemesi mendubdur.