♦ Hastalara Namaz Konusunda Tanınan Kolaylıklar Nelerdir?
Hastalar akılları başlarında olduğu müddetçe ibadetlerini yerine getirmekle sorumludurlar. Bununla beraber dinimiz onlar hakkında birçok kolaylıklar da göstermiştir. Namaz hakkında aşağıda gelecek olan kolaylıklar bu cümleden sayılır:
- Hasta olan kimse, gücüne göre namaz kılmakla yükümlüdür. Meselâ: Ayakta durmaya gücü yetmeyen veya ayakta durması halinde hastalığı artacağından korkulan kimse, namazlarını oturarak, oturmaktan da âcizse, kudretine göre yan veya arkası üzeri yatarak îma ile kılar.
Ayakta duramayanlar, bir yere yaslanarak ayakta kalabileceklerse bu şekilde yaparak namazı ayakta kılar.
Az bir miktar ayakta durabilenler ise, iftitah tekbirini ayakta aldıktan sonra oturur, namazı o şekilde tamamlarlar.
Oturarak kılınan namazda yaslanılmaz. Ancak hasta yaslanmadan duramıyorsa yaslanmakta sakınca yoktur.
Oturarak da namazlarını kılamayan kimseler namazlarını nasıl kolaylarına gelirse öyle (yan yatarak veya sırtüstü yatarak) kılarlar. Dizleri mümkünse dikerler. Mümkün değilse kıbleye doğru uzatırlar. Rükû ve secdeler îma ile yapılır.
îma ile dahi namaz kılmaya güç yetiremeyen hastalar, namazı kaş göz işareti ile kılmazlar. Sonraya bırakırlar. Böyle hastalar üzerlerinden 5 vakitten fazla namaz geçerse, kaza ile de yükümlü olmazlar. 5 vakitten az olursa ilerde iyileşince kaza etmek mecburiyetindedirler.