♦ Husuf (Ay Tutulması) Namazı:
Ay tutulduğu zaman Müslümanların evlerinde teker teker kıldıkları bir namazdır. Küsûf namazında olduğu gibi, gizli veya âşikâr bir kırâetle iki veya dört rek’at olarak kılınır. İmam-ı A’zam’a göre bu namazın camide cemaatla kılınması sünnet değildir. Fakat kılındığı takdirde de bir sakınca yoktur, câizdir.
♦ Güneş ve ay tutulmaları, küsuf ve husûf namazlarının vakitleridir. Yani gece ve gündüzün ışık kaynağı olan güneş ve ayın, geçici bir zaman için gölgelenmesi, Allah’ın büyüklüğünün ilânına sebeb olduğundan, Cenâb-ı Hak kullarını o vakitte böyle bir ibâdete çağırmaktadır. Yoksa kılınan namaz, devam etme süresi astronomi hesaplarıyla belli olan ay ve güneş tutulmasını ortadan kaldırmak için değildir.
♦ Güneş ve ay tutulmalarının ne gibi bir düzen, ince bir hesapla meydana geldiği bilinen bir gerçektir. O halde düşünen bir insan için bu kanunları böyle intizamlı ve mükemmel olarak yaratan Celal sahibi Yaratıcının kudret ve büyüklüğünü düşünmek, O’nun izzet ve ululuğu önünde kulluk bilinci içinde secdeye kapanmak en yüksek bir vazifedir.