♦ Küsûf (Güneş Tutulması) Namazı:
Güneş tutulduğu zaman ezansız ve kâmetsiz olarak cemaatle iki rek’at namaz kılınır. Ve her rek’atta imam uzun uzun kı- râette bulunur. Bu kırâeti İmam A’zam’a göre gizlice, İma- meyn’e göre ise yüksek sesle yapar. Namazdan sonra da güneş açılıncaya kadar kıbleye doğru ayakta ve insanlara karşı oturarak dua eder. Cemaat de bu duaya âmin derler.
Küsuf namazından sonra hutbe okunmaz. Cemaatle kıldıracak kimse yoksa herkes tek başına da kılabilir.