28. gece kılarsa, Allahü Teala ona cehennemin kapılarını kapamalarını meleklere emreder. Ayrıca onu cennette bin derecesini yükseltilir.
29. gece kılarsa, Eyyüb (Aleyhisselâm)ın dört belaya sabredip karşılığında aldığı ecir gibi sevap verilir ve tüm günahları bağışlanır.
30. gece kılarsa, Allahü Teala’nm emriyle Arş’m altından bir miinadi şöyle seslenir:
“Gece teravih namazım kılan kullar cehennemden azat olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları cennette ve Allahü Teala’nm cemaline nail olanlardır.”
Allahü Teala buyurdu ki: “İzzetim ve celalim hakkı için, bu kullarıma af ile muamele eyledim. Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim.”
Sonra Allahü Teala emreder ki, o kullar -erkek olsun kadın olsun- cehennem azabından kurtulmak ve Sırat’ı kolaylıkla geçmek için beraat yazılır.
Her kim inanarak 30 gece teravih kılarsa, Allahü Teala bu ecirleri o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder.