Doğru
Doğru
Toplam 8 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 8 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Zehri Bal Eden Kudret

 1. #1

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  9

  Standart Zehri Bal Eden Kudret

  Doğru
  İsrailoğullarının, Allah yolunu terkedip, "Bal” denen altın puta tapmaları üzerine Peygamber olarak gönderilen İlyas aleyhisselâmın, bu âsi kavmi Hakk yoluna çekebilmek için çok uğraştığını, onların yola gelmemeleri üzerine kuraklık felâketiyle cezalandırıldıklarını, sonra da İlyas aleyhisselâmın duâsı bereketiyle feraha kavuştuklarını İlyas aleyhisselâm bahsinde anlatmaya çalışmıştık...

  Her zaman olduğu gibi, bu ferahtan sonra yine yoldan sapan İsrailoğulları, Yaratanı bırakıp, kendi yarattıkları altın puta tapmaya devam ettiler. İlyas aleyhisselâm da, kendisini bu âsi kavimden ayırması için yüce Rabbimize duâ edince, duâsı Kabul görüp, bir başka yere gitmesine izin verildi...
  Hazreti İlyas, tebliğle görevli olduğu bölgesini terketti. Bir köye yolu düştü. Oradaki insanlar hâlim kimselerdi. Allah yolunu ve Tevrat hükümlerini bu insanlara tebliğ etti. Büyük bir çoğunluğu imân ettiler. İlyas aleyhisselâmın gelmesiyle o bölgede bolluk ve bereket arttı. Oradan, yanlarından ayrılmaması için İlyas aleyhisselâma yalvardılar. O da, imân eden bu köyde kalarak, bu insanların dertleriyle ilgilendi, onları din konusunda aydınlatmaya devam etti.

  Bu köyde yaşlı bir kadın vardı. Oğlu genç yaşta onulmaz bir hastalığın pençesine düşmüştü. Kadın, İlyas aleyhisselâmdan, oğlu için duâ etmesini istedi. İlyas aleyhisselâm, yüce Rabbimize yalvararak, bu gencin şifâ bulması için duâ etti...

  Cenâb-ı Allah, sonsuz merhametiyle bu gence şifâ ihsan etti. Çâresiz görülen hastalığı üzerinden zâil oldu, sağlığına kavuştu...
  Sağlığına sebep olan Allah elçisinin yanından bir daha ayrılmayan bu genç, büyük bir aşkla İl- yas aleyhisselâma ve O nun tebliğ ettiği dine bağlandı...
  Hazreti İlyas, bu genci çok sevdi ve ona Tevrat'ın hükümlerini bir bir öğretti. Zebur'u ezberletti. O nu, yüce Rabbimizin verdiği ilhamla yetiştirdi...
  Bu genç, İlyas aleyhisselâmdan sonra Peygamberlikle şereflenecek olan Elyesâ aleyhisselâmdı...
  Hazreti Elyesâ, İlyas aleyhisselâmın vefatı (veya bir şekilde kaybolması) üzerine, yüce Rabbimiz tarafından İsrailoğullarının irşâdı için görevlendirildi.

  Elyesâ aleyhisselâmın mübârek adı, Kur'an-ı Kerim de iki yerde geçmektedir. Yüce Rabbimiz meâlen buyurdu ki:
  "İsmail'i, Elyesa'ı, ZülkifTi de hatırla. Bunlar hayırlı kimselerdendir." (Sad sûresi âyet 48)
  "İsmail'e, Elyesâ'a, Yunus a, Lût'a da hidâyet (Peygamberlik) verdik. Hepsini âlemler üzerine üstün kıldık." (En'am; âyet 85-86)

 2. #2

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  9

  Standart

  Elyesâ aleyhisselâm, yoldan çıkmış İsrailoğullarına Allah'ın emir ve yasaklarını tebliğe devam etti... Ancak O da, kendinden önce İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerin çektiği sıkıntı ve ızdırapları çekiyordu...
  Kavminde mal tamahlığı ve dünyaya bağlılık öylesine azmıştı ki, kimsenin gözü başka bir şey görmüyordu. Ticarette akla gelmeyecek hileler, menfaat için olmadık entrikalar hüküm sürmek*teydi. Allah emrinin, Tevrat hükmünün bu insan*lar üzerinde hiç bir etkisi yoktu.

 3. #3

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  9

  Standart

  Yüce Rabbimiz, sonsuz merhametiyle ve eşsiz sabrıyla bu âsi kullarının hidâyete ermelerini bekliyordu. Elyesâ aleyhisselâma da isyân eden bu kavmin başına Âsur belâsını saran yüce Rab*bimiz, onları bu kâfir ve zâlim kavim elinde zelil ve perişan etti...
  Yâkub aleyhisselâmdan sonra Filistin dolayla*rına yerleşen bu İsrail kavmi; hazreti Musa'dan önce de. O ndan sonra da bir türlü hidâyette da*im olmamışlardır. Musa aleyhisselâmdan sonra, Tevrat hükmünü tebliğ için gelen onca peygam*bere rağmen sık sık putperestlik ve sapıklıklar içine düşmüşlerdir. Kimi zaman aynı dönemde ve biribirlerine yakın yerlerde iki veya üç pey*gamber Allah emrini tebliğe devam ederken bile, bu âsi kavmin küfrü devam edegelmiştir. İleride de belirtileceği üzere, peygamberlerini öldüren tek kavim İsrailoğullarıdır...

 4. #4

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  9

  Standart

  Bu yüzden, kendinden önce gelen peygamber*ler gibi Elyesâ aleyhisselâmın işi de çok zordu. Ancak, yüce Rabbimizin sonsuz kudreti ve O nun İlâhî desteğiyle tebliğ görevini yapıyordu...
  Cenâb-ı Allah, her şeyi gözüyle görmekle ina*nacak olan gafil insanlar için, şanlı peygamberle*rine mucize gösterme izni vermiştir. Elyesâ aley- hisselâm da, kavmini inandırmak için bazı mûci- zeler gösteren nebilerdendir...
  Hazreti Elyesâ, Allah emrini tebliğ için gittiği bir yerde iken, yanına bir kadın geldi:
  "Ey Allah elçisi" dedi. "Çok fakirim. Hiç kim*sem yoktur. Üstelik de borçluyum... Bana yardım et."
  Elyesâ aleyhisselâm kadına sordu:
  "Evinde neyin var?.."
  Kadın, sadece bir topak yağı olduğunu söyle*di. Bunun üzerine duâ eden Elyesâ aleyhisselâ mın duâsı bereketiyle, evinde yağ dolup taştı.

 5. #5

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  9

  Standart

  Kadın, borçlarını ödediği gibi, bu yağları satarak zengin sayılacak duruma geldi..
  Hazreti Elyesâ, bir defasında da Eriha şehrine uğramıştı... Oranın suları, yüce Rabbimizin bir hikmeti ile zehir gibi acılaşmıştı. İnsanlar, çağıl çağıl pınarlar akarken, bir yudum suya hasret idi*ler. Kimse zehir acılığındaki bu sulardan içemi*yor, halk susuzluktan kırılıyordu...
  Şüphesiz, bu ibretti... Allah yolundan ayrılmış olanlara, içme suları bile zehir olmuştu...
  Hazreti Elyesâ'ya dediler ki:
  "Mâdeni peygambersin, şu sularımızı tat*landır da görelim. Eğer, içme sularımızdaki bu acılığı giderirsen, söylediklerine imân ederiz."

 6. #6

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  9

  Standart

  Elyesâ aleyhisselâm, onlara bir avuç tuz getir*melerini söyledi. Bir anlam verememekle birlikte istediği tuzu getirdiler...
  Allah elçisi, tuzu mübarek avucuna alıp, yüce Rabbimize yöneldi:
  "Ey sonsuz kudret ve merhamet sahibi Rabbim." diye duâ etti... "Sen istersen zehiri bal, balı zehir edersin... Şu zehrettiğin sula*n, lûtfunla tatlandır... Gafletimizi bağışla, ağızlatın lezzetini iade buyur. Şüphesiz se*nin her şeye gücün yeter..."
  Elyesâ aleyhisselâm, bu duâdan sonra avucun*daki tuza nazar ederek, yemeklere lezzet veren tuzu seyrederken yüce Rabbimizi tefekkür etti. Sonra da, avucundaki tuzu oradakilere uzatarak:

 7. #7

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  9

  Standart

  "Acı su akan pınarlarınıza, derelerinize bu tuzdan bir miktar atın. Şüphesiz Rabbimizin merhameti sonsuzdur..." dedi.
  Cenâb-ı Hakkın hikmetiyle, içine bu tuzdan bir miktar atılan pınarlar tatlandı ve şerbet gibi çağıldamaya başladı...
  Bu mûcize üzerine, duruma şahid olanlardan bir kısmı imân ederek, kurtuluşa erenlerden ol*dular. Ancak, yine büyük bir çoğunluk inkâr ve isyân üzerinde kaldılar...
  Elyesâ aleyhisselâm, vefatına kadar kavmini imâna dâvet ve onları irşâda devam etti. Zama*nında, gösterdiği mûcizelere ve çok nâhiv hâline bakarak bir kısım insan tarafından sevilmiş ve imân edilmiştir. Ama, büyük bir çoğunluk hidâ*yete gelmemekte direnmiştir.

 8. #8

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  9

  Standart

  Vefâtına yakın, Zülkifl aleyhisselâmı kendisine halife olarak bırakmıştır...
  Elyesâ aleyhisselâmm vaazları, imân etmeyen*ler tarafından bile büyük bir hayranlıkla dinlenir*di. Sesinin tonu yumuşak, kendi görüntüsü nâ- hiv ve zârif idi. En zâlim münkirlere bile büyük öfke göstermemiş, onları iyilikle yola getirmeye gayret etmiştir.
  Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim in iki âyet-i celi- lesinde, Onun adından bahisle İlâhî övgüye mazhariyeti açıktır.
  Allah’ın selâmı hazreti Elyesâ ve diğer peygam*berlerin üzerine olsun...

Benzer Konular

 1. Zulum Eden Birinden Kurtulmak İçin
  Konu Sahibi wind Forum Lahuti Dilek Duaları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 11.Ağustos.2014, 18:42
 2. Kavga Eden Eşler İçin Dua
  Konu Sahibi wind Forum Aşk-Bağlama-Sevgi Duaları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Şubat.2014, 00:43
 3. Sihri Batıl Eden Süreler Çözüldü
  Konu Sahibi cyberaskim Forum Havas Konuları
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 21.Ocak.2014, 18:39
 4. Zalimi Helak Eden Dua
  Konu Sahibi Fırtına Forum Lahuti Dilek Duaları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Kasım.2012, 00:46
 5. Zalimi Helak Eden Vefk
  Konu Sahibi üstünkural Forum Lahuti Vefk İlmi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 01.Ağustos.2012, 03:56

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •