Ramazan ayının 23.gecesi..

Ebu Basîr diyor ki, İmam Ca’fer Sâdık (a.s.) şöyle buyurdu

“Kim Ramazan ayının en makbul gecesi olan yirmi üçüncü (23.) gecesinde Ankebût ve Rûm sûresini okursa, Allah’a yemîn olsun ki, o Cennet ehlinden olur. Hiç kimseyi bundan istisna tutmuyorum. Bu yemînimden dolayı Allah bana günah yazmaz. Gerçekten bu iki sûrenin Allah (c.c.) indindebüyük makamı vardır.”
Bu sene Ramazanın 23. gecesi (yani 22. günü 23.ye bağlayan gece) imsâkiyeye göre, 30 Temmuz Salıyı 31 Temmuz Çarşambaya bağlayan gece oluyor, doğrusunu Allah bilir.