Berat Gecesi İçin Yapılacak Vazifeler

• Mazur olmayan evvelâ bir gusül abdesti alır: Gusül esnasında kalben "Yarabbi! Bu mübarek gecenin fezailinden beni ve bütün mü'minleri mahrum bırakma. Gaflet, kasavet ve necaseti mâneviyyeden kalbimizi temizle..." diye yalvarılır. Şimdiye kadar geçen Berat gecelerinde gereken vazifelere hakkıyla riayet edemediğini itiraf edip, kemali mezellet ve inkisar ile vezaifeye başlanır.

• İki rekât sünnet-i selât-ı vudu kılınır. Duâ edilir.

• Kıbleye karşı dönük olarak, her günkü evradı yapar gibi, ayaklar sol tarafa çıkarılıp vücut biraz kalp üzerine meylettirilerek, sağında Peygamberimiz, solunda 124 bin enbiyayı mürsel hazeratı, karşısına da melâikeyi kiramı almış olarak etrafını silsile-i saadat hazeratının çevirdiği bir nûr halkasının ortasında oturuyor mülâhazasıyla huzura varılır ve Silsile-i Saadât okunur.

Silsile-i Sâdât

1. Ebû Bekrini’s Sıddîk (radıyallahu anh.)
2. Selmân-ı Fârisî (r.a.)
3. Kâsım bin Muhammed (kuddise sırrıhu)
4. Câfer-i Sâdık (k.s.)
5.Bâyezid-i Bestâmî (k.s.)
6. Ebu’l Hasan Harakânî (k.s.)
7. Ebû Ali Farmedî (k.s.)
8. Yusuf Hemedânî (k.s.)
9. Abdü’l-Hâlık Gucduvânî (k.s.)
10. Hâce Arif Rivgerî (k.s.)
11. Mahmud İncir Fagnevî (k.s.)
12. Hâce Ali Râmitinî (k.s.)
13. Muhammed Bâbâ Semmâsi (k.s.)
14. Seyyid Emir Külâl (k.s.)
15. Muhammed Bahâüddin Nakşibend (k.s.)
16. Hâce Alâüddîn Attâr (k.s.)
17. Yakub Çarhî (k.s.)
18. Hâce Ubeydullah Ahrâr (k.s.)
19. Hâce Muhammed Zâhid (k.s..)
20. Derviş Muhammed (k.s.)
21. Muhammed Hâcegî Emkengî (k.s)
22. Hâce Muhammed Bâkîbillâh (k.s.)
23. İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî es-Serhendî (k.s.)
24. Hâce Muhammed Mâsum (k.s.)
25. Şeyh Seyfüddin Ârif (k.s.)
26. Muhammed Nûrü’l-Bedvânî (k.s.)
27. Şemsüddin Habibullah İbn-i Mirzâ Can (k.s.)
28. Abdullâh Dehlevî (k.s.)
29. Hâfız Ebû Saîd Sâhib (k.s.)
30. Habîbullah Cân-ı Cânan (k.s.)
31. Muhammed Mazhar Îşân Cân-ı Cânan (k.s.)
32. Salâhuddin İbn-i Mevlânâ Sirâcüddin (k.s.)
33. Ebu’l-Fârûk Süleyman Hilmi Silistrevî (k.s.)

• Yedi kere şu zevat-ı kiramın isimleri okunur:
Abdurraufus Selâmi k.s. Fahrüddinil Hamavi k.s. Şemsüddinil Abkari k.s. Salihil Cezuri k.s. Nasruddinil Endülisi k.s. Abdülmünamil Telmüsani k.s. Ebu Abbasil Şatibi k.s. Abdulzâhiril Herevi k.s. Muhammed Bâkini Ezheri Halilülrahman k.s. Ebu Saidin Nebhani k.s. Ubeydullahir Reyhani k.s. Zekvanil Ferdani k.s. Fahrüddinil Hamavi k.s. Vecihiddinil Ebheri k.s. Ömeril Farid k.s. Nimetullahid Dehlevi k.s. Rükniddinil Havi k.s. Gavsullahil Hamzevi k.s. Emrullahil Meşheri k.s. Abdulhafız k.s. Ebul Lubab k.s. Ferdül Müceddidi k.s. Sadreddinil Merakişi k.s. Burhanüddinil Külâli k.s. Zeynüddinil Halevani k.s. İmamül Haremeyni Abdülbasır k.s. Aynüddinil Havas k.s. Ebu Mansuril Hadded k.s. İzzeddinil Cevheri k.s. Ebu Yahyel Amiri k.s. Bahaülhak k.s. Ataullahis Semerkandi k.s. Lutfullahil Hariri k.s. Ebu Zekerriyel Menavi k.s. Efdalüddinis Sinani kaddasallahu sırrıhül aziz.

• 100 Ya Halim.
• Duâ: "Ya Rabbi! Senin Fadl ve kerem kapısına gelmişim. Lutfu merhametine sığınırım. Resulü Ekrem s.a.v. Efendimiz hazretlerinin rahmet ve şefkatine ve cemii mürşidini izam hazretlerinin imdadına müracaat ediyorum. Şu meşum olan ve beni her türlü ihsândan mahrumiyetime sebep olan gadabı nefsanimden halasımı niyaz ediyorum."

• 3 Kelime-i Şahadet.
• 100 Estağfirullah: (elazim ...el kerim...) sonuna kadar büyük ve küçük günahların mülâhazası ile okunur.
• 1 Fatiha-ı şerif.
• 1 Amenerresulü.
• 7 Elemneşrahleke-i şerif.
• 11 İhlâs-ı şerif.
• 1 Muavezeteyn sure-i şerifleri.(Felak ve Nas Sureleri )

صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
"Sadakallahülazim. subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifune veselâmün alel mürselin velhamdülillâhi rabbil âlemin " Bu okumuş olduğum surei celilerden ve yapılan âdâbtan hasıl olan sevabı Resulü Ekrem ﷺ Efendimizin ruhu tayyibelerine ve cümle enbiyayı izam aleyhisselâm hazeratının ruhu tayyibelerine, eshabı kiram ve ezvacı tahirat ehlibeyti resulullah, mazlumen şehid olan şühadaların ervahı şeriflerine, eimmei müctehidin ve ulema-yı müttakin ve isimlerini saymış olduğum ve sayamadığım bütün büyüklerimizin ervahı âlileri için el Fatiha"
Duâ edilir. Duâda, istikamet ve takvâ ve tevfizi umur, helâlinden kadaril kifaye rızık talep ve niyaz edilir ve "Yarabbi! Şimdiye kadar geçen aylarda ve ezcümle mübarek gecelerde sana lâyık bir sûrette ibadet edemedim ve bu mübarek günlerin kadri kıymetini bilemedim. Beni ve bütün Ümmeti Muhammedi af edip, gafletten halas buyurup, ne yaptığımızı ve yapacağımızı bilenlerden eyle. Bizleri kendine sadık kul, habibine sadık ümmmet, büyüklerimize sadık evlât, cemiyete faideli bir varlık olarak ömür sürmeyi nasip ve müyesser eyle. Hayırlı ve uzun sıhhatli vakitler geçirerek hatmi enfas etmeyi ve zat-ı ilâhiyene imanı kâmil ile göçmeyi ve cennetinle, cemalinle müşerref olmayı nasibi müyesser eyle. Amin" denilir.

• Hayır, Şükür veya Tesbih Namazı kılınır.

Hz. Ömerül Faruk'un (r.a) Berat Duâsı

اَللَّهُمَّ اِنْ كُنْتَ كَتَبْتَ اِسْمِى شَقِيًّا فِى دِيوَانِ اْلاَشْقِيَاءِ فَامْحُهُ وَاكْتُبْنِى فِى دِيوَانِ السُّعَدَاء،ِ وَاِنْ كُنْتَ كَتَبْتَ اِسْمِى سَعِيدًا فِى دِيوَانِ السُّعَداَءِ
فَاثْبُتْهُ فَاِنَّكَ قُلْتَ فِى كِتَابِكَ الْكَرِيمِ: حَميْـــــُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ
"Allahümme in kunte ketebte ismi şagıyye fi divanil eşgiyai femhuhu vektübni fi divanis sueda, ve in künte ketepte ismi saiden fi divanis sueda fesbüthü fe inneke gulte fi kitabikel kerim yemhullahü ma yeşaü ve yusbitu ve indehu ummul kitab."

Manası:
"Ya Rab! adımı saidler arasına yazmışsan onu sabit kıl. Şakiler arasında yazrnışsan mahvet. Zira sana göre bir güçlük yoktur. Sen dilediğini mahv ve isbat edersin. Elinde ümmül kitap var."

Şerafeddin Zeynel Abidin Hz. nin Berat Duâsı

بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillahirrahmanirrahim

الحمد لله رب العالمين
Elhamdülillahi rabbil alemin
اللهم صل على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم
Allahumme salli ala seyyidina muhammed ve alihi ve sahbihi ve sellim

اللهم يا ذا المَنِّ ولا يُمَنُّ عَلَيْهِ يا ذا الجَلالِ والإكْرام ياذا الطَوْلِ والإنْعام لا إلهَ إلا أَنْتَ ظَهْرَ اللاَّجِينَ وجَارَ المُسْتَجِيرينَ وأَمَانَ الخائِفِينَ
Allahümme ya zel menni velâ yemunnü aleyhi ya zel celâli vel ikrâm. Lâ ilâhe illâ ente zehrel acien eve matel müstecine ve emanel haifin
اللهم إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنَا عِنْدَكَ أَشْقِياءَ أَوْ مَحْرومينَ أَوْ مَطْرودِينَ أَوْ مُقَتَّراً عَلَيْنَا في الرِّزْقِ فَامْحُ اللهم بِفَضْلِكَ شِقَاوَتَنا وحِرْمَانَنا وطَرْدَنا
Allahümme in kunte ketebtena indeke eşgıya'e ev mahrumine ev matrudine ev mugattara aleyna fir rızgı femhu. Allahümme bi fadlike şigavetena ve hirmanena ve tardena
وإِقْتَارَ أَرْزَاقَنَا وأَثْبِتْنَا عِنْدَكَ في أُمِّ الكِتابِ سُعَداءَ مَرْزوقينَ مُوَفَّقِينَ لِلْخَيْراتِ
ve igtara erzegana ve esbitna indeke fi ummul kitabi suada merzugıne muvaffagıne lil hayrat
فَإِنَّكَ قُلْتَ وقَوْلُكَ الحَقُّ في كِتابِكَ المُنْزَل على لِسَانِ نَبِيِّكَ المُرْسَل (يَمْحُو اللهُ ما يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وعِنْدَهُ أُمُّ الكِتَابِ)
fe inneke kulte ve kavlukel hakku fi kitabikel münezzeli alâ lisani nebiyyikel mürselin sallallahu aleyhi vesellem.( Yemhullahi ma yeşaü ve yusbitu ve indehu ümmül kitab)
إلهَي بِالتَّجَلِّي الأَعْظَمِ في لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعَبانَ المُكَرَّمِ الَّتي يُفْرَقُ فِيها كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ نَسَأَلُكَ أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ البَلاءِ ما نَعْلَمُ
İlâhi! Bittecellil ağzamillezi fi leyletin nısfi min şağbanil muazzamil mükerremileti yufreku fiha külli emrin hakimin ve yubremu nes'elüke en tekşife anna minel belâi ma nalemu
وما لا نَعْلَمُ وما أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ
ve ma lâ nalemu ve ente alemu bihi inneke entel eazzül ekrem
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim

Manası:
"Ey alâ sahibi olan Allahım! Hiç kimse Allah'a minnet edemez. Ey celâl ve ikrâm sahibi olan Allah'ım! Herkese in'am ve ihsânda bulunan ancak sensin. Öyle Allah ki, her hakkı zâhir kıldı, isnat edilen her günahı yok etti ve her korkana aman verdi. Ey Allah'ım! Senin indindeki kitabın esasında ben kulunu, şaki yahut lütfundan mahrum yahut huzurundan koğulmuş yahut üzerimde rızkı az yazdınsa... Ey Allah'ım! Fazlınla benim şekavetimi, cürümlerimi, rızkımın azlığını ve huzurundan koğulmamı mahvet ve beni, senin indindeki kitabın esasında; said, merzuk ve hayırlarda muvaffak olmamda sabit kıl. Yarabbi! Muhakkak sen, senin nebiyi mürselin olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi vesellemin lisanı üzere inen kitabında ve hak olan kavlinde buyurdun ki: Allah dilediğini mahveder ve dilediğini isbat eder ve kitabın esası Allah'ın indindedir. İlâhi! Ol muazzam ve mükerrem Şaban ayının bu onbeşinci gecesinde büyük bir tecelli ile ki: O mübarek gecede, her hikmetli iş ayrılır ve setolunûr. Yarabbi! Senden benim, bildiğim ve bilmediğim, aslında cümlesini bildiğin belâların benden tekşifini istiyorum. Muhakkak sen izzet ve kerem sahibisin. Bizim Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi vesellemin âl ve ashabının ve bütün ümmetinin üzerine, Allah'ım kendi rahmetini, meleklerin istiğfârını ve mü'minlerin duâsını kılsın amin."

Günahlarını sıfırlamak isteyenler Tesbih namazı kılsın
Berat gecesinin sahurunda üç yada beş tane hurma yiyin Berat günü iftarda hudubat pişirmek sünnettir

BERAT GECESİ YAPILACAK BAZI AMELLER

–Berat gecesi iki gözün birine 3 defa, diğerine 2 defa sürme çekinki Allahu Teala sizi göz rahatsızlığından korusun.(İsmid Sürmesi kullanın)

–Bu gece zemzemi şerif artış gösterdiğinden çokça içmek uygundur. (bir rivayete göre bu gecede çeşmelerden zemzem aktığı söylenmiştir. )

— Efendimiz buyurdu ki : “berat günü iftar etmeniz ve fakirlere yedirmeniz için et pişirirseniz yanında hububat da pişirin. Zira her taneye sizin için onbin sevap vardır, on bin günah silinir, onbin derece yükseltilir.

— Berat günü kapkacaklarınızı boş bırakmayın. O gün alıp yerleştirdikleriniz için gelecek seneye kadar bereket vardır.