Melekler görevleri yönünden başlıca 3 grupta toplanabilir:
1- İbadet Melekleri: Bunlar devamlı Allah’a ibadetle meşgul (İlliyyûn veya Mukarrebûn adı verilen) meleklerdir. Bu meleklerin görevi, Allah’ı her an anmak (zikir), Onun noksan sıfatlardan uzak olduğunu duyurmak ve her türlü yüceliklerle kud- samak (takdis)tir. Bunlar, Allah sevgisi içinde kendilerinden geçmiş meleklerdir.
2- Tabiat Melekleri: Bunlar evreni yöneten, kâinatın düzenini, nizam ve intizamını sağlıyan İlâhî kanunları gözetmek ve uygulamak ile vazifeli (Müdebbirât adı verilen) meleklerdir. Tabiatta Allah’ın irade ve kudretinin ortaya çıkmasına gözetleyici ve seyirci durumda olan meleklerdir.
3- İnsanla alâkalı Melekler: insanla alâkalı da pek çok melekler vardır. Bunların görevi; Allah’ın peygamberlerine ve sâlih kullarına kuvvet vermek, sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarında onlara tesellide bulunmak, mâneviyatlarını yükseltmek, gorr kirse fiilen yardım da yapmaktır.
insanla alâkalı meleklerin bir görevi de, insanlara iyi ve ha yırlı şeyleri telkin etmek, böylece onların doğru yola girmeliiri ne, ruhen yükselmelerine yardımcı olmaktır.
insanla ilgili 2 grup melek daha vardır. Onlar da şunlardır:
Yazıcı Melekler: Her insanda Kiramen Katibin adında iki kayıt meleği vardır. Bunlar insanların iyi-kötü her türlü hareketlerini, söz ve davranışlarını yazan, kayda geçiren saygın meleklerdir.
Münker-Nekir Melekleri: Öldükten sonra insanı kabirde sorguya çeken, “Rabbin kim, peygamberin kim?” gibi inanç sorgulaması yapan meleklerdir.