Melekler, nurdan yaratılmışlardır. (Müslim, Zühd, 10) Çıplak gözle görülemeyecek kadar lâtif, fakat mekanda yer tutan varlıklardır.

Melekler, Allah’a itaatli kullardır. Kendilerine Allah'tan ne emir gelse yaparlar. Asla isyan etmez, verilen emrin dışına çıkmazlar. Her türlü günahtan uzaktırlar. Allah’a ihlas içinde kulluktan başka hiçbir işleri ve emir gelmeden herhangi bir olaya müdahaleleri yoktur. Kanatları olan, son derece güçlü, kuvvetli ve sür’atli hareket edebilen varlıklardır.

Melekler biz insanlar gibi değildir. Onların yemeleri, içmeleri, yatıp uyumaları, evlenip çoğalmaları yoktur. Erkeklik-dişilik de söz konusu değildir. Gökte, yerde, her tarafta bulunurlar. Kısa zamanda en uzak mesafeleri aşıp gitmeye güçleri yeter. Değişik kılığa girme (temessül) özelliğine sahiptirler. Peygamberler onları aslî şekilleri ile görebilirler. Diğer insanlar ise onları sadece temassül etmiş halleri ile algılayabilirler.

(Bazı filim ve çizgi resimlerde meleklerin kadın olarak gösterilmesi, güzel kadınlara melek ifadesinin kullanılması İslâm inancı ile bağdaşmaz. Melekler için erkeklik ve dişilik söz konusu değildir. Ancak saf güzelliğin, temiz duyguların ifadesi olarak melek gibi sözcüğünün kullanılmasında bir sakınca yoktur.)