Doğru
Doğru
Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu
Toplam 11 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Kur'an da Dua Örnekleri Ve Ayetleri

 1. #1
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  18

  Standart Kur'an da Dua Örnekleri Ve Ayetleri

  Doğru
  KUR'AN DA DUA AYETLERİ
  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  “İyyeke nabudü ve iyyeka nestein. İhdine’s sıratal müştekime sırata’l lezine enamte aleyhim gayril mağdubi aleyhim velad dallin.”
  TÜRKÇE MEÂLİ:
  “Ey Rabbimiz! Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yar*dım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet, Kendilerine nimet verdikleri*nin yoluna; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.”
  İslâm inanç sisteminin bu temel ilkesi, bu surede ifade edi*len daha önceki ilkelerden kaynaklanır. Buna göre, kulluk yalnız Allah’a yöneltilirve yalnız O’ndan yardım dilenir.
  Burada da bir yol ayrımı vardır. Her türlü kölelikten mutlak an*lamda kurtuluş ile, mutlak anlamda kullara kul olmak arasındaki yol ayrımı!..

  Bu ilke, insanlığın topyekün kurtuluşunun ilanını müjdeler; kuruntulara, çeşitli sosyal sistemlere ve yeryüzü gereklerinin zorlayıcı baskısına bağımlılıktan kurtuluşun ilanını... Sebebine gelince, kulluk yalnız Allah’a yöneltileceğine ve yalnız O’ndan yardım isteneceğine göre insan öncelikle yaşamın zorlayıcı ihtiyaç ve bas*kılarından, çeşitli ideolojik sistem ve güçlerin boyunduruğundan, asılsız kuruntu ve hurafelerden kendini kurtarmak zorundadır.

  --------------
  KURAN'DAN DUA ÖRNEKLERİ

  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  “Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifûn. Ve selamun alel murselîn. Vel hamdu lillahi rabbil âlemîn.”
  TÜRKÇE MEÂLİ:
  "Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları va*sıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere salam olsun! Âlemlerin Rabbi olan Allah’a da hamd olsun!”


  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  “ Rabbena etmim lena nurena vağfir lena, inneke ‘ala külli şe*yin kadîr.”
  TÜRKÇE MEÂLI:
  “Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çün kü sen her şeye kadirsin.”


  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  “Ve kalül hamdü lillahillezi ezhebe annel hazen inne rabbena le ğafurun şekur”
  TÜRKÇE MEÂLİ:
  “(Cennette şöyle) derler: Bizden tasayı gideren Allah’a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir.)”

  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  “Rabbena tec’alna fitneten lilleziyne keferu vağfir lena rabbena inneke entel’azizül hakim.”
  TÜRKÇE MEÂLİ:
  “Rabbimiz! Bizi, inkâr edenler için deneme konusu kılma, bizi bağışla! Ey Rabbimiz! Yegâne galip ve hikmet sahibi, ancak sen*sin.”


  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  “Vellezine yekulune rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğarama”
  TÜRKÇE MEÂLİ:
  “Ve şöyle derler: Rabbimiz! Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır.”


  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  “Ve iza surifet ebsaruhüm tilkae ashabin nari kalu rabbena la tec’alna meal kavmiz zalimin.”
  TÜRKÇE MEÂLİ:
  “Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de: Ey Rabb miz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma! derler.”

  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  “Kala rabbena zalemna enfüsena ve il lem tağfir lena ve ter hamna lenekunenne minel hasirin.”
  TÜRKÇE MEÂLİ:
  “(Âdem ile eşi) dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” (Araf 7/23)


  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  “Ve ma tenkimü minna illa en amenna bi ayati rabbina lemma caetna rabbena efriğ aleyna sabrav ve teveffena müslimin.”
  TÜRKÇE MEÂLİ:
  “Onlar: Biz zaten Rabbimize döneceğiz. Sen sadece Rabbimizin âyetleri bize geldiğinde onlara inandığımız için bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz! Bize bol bol sabır ver, müslüman olarak canımızı al, dediler.” (Arafi, 7/126)
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 2. #2
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  18

  Standart

  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  "Kale rabbiğfir li ve li ehiy ve edhilna fi rahmetike ve ente erhamür rahimin “
  TÜRKÇE MEÂLİ:
  "(Musa da) Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmeti*ne kabul et. Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin! dedi.”

  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  “La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena la tüahizna in nesina ev ahta’na, rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina, rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih, va’fü anna, vağfir lena, verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirin.”
  TÜRKÇE MEÂLİ:
  “Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer) de kendinedir. Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!.”
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 3. #3
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  18

  Standart

  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  “Ve lemma berazu li calute ve cünudihi kalu rabbena efriğ aleyna sabrav ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafirin.”
  TÜRKÇE MEÂLİ:
  “Câlût ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında: Ey Rabbimiz! Yü*reğimizi sabırla doldur; bize direnme gücü ver; kâfir kavme karşı bize yardım et, dediler.”

  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  “Ve minhüm mey yekulü rabbena atine fid dünya hasenetev ve fil ahirati hasenetev ve kina azaben nar “
  TÜRKÇE MEÂLİ:
  “Onlardan bir kısmı da: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! derler.”
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 4. #4
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  18

  Standart

  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  'Rabbena vec’alna müslimeyni leke ve min zürriyyetina ümmetem müslimetel leke ve erina menasikena ve tüb aleyna, inneke entet tevvabür rahiym.”
  TÜRKÇE MEÂLİ:
  "Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.”

  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  "Ellezine yekulune rabbena innena amenna fağfir lena zünubena vekina azaben nar.”
  TÜRKÇE MEÂLİ:
  “ (Bu nimetler) “Ey Rabbimiz! İman ettik; bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru!” diyenleredir.”
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 5. #5
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  18

  Standart

  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  “Rabbena amenna bi ma enzelte vetteba’ner rasüle fektübna meaş şahidin.”
  TÜRKÇE MEÂLİ:
  “ (Havârîler:) Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygamber’e uyduk. Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden) şahitler*den yaz, dediler.”


  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  “Rabbena la tüziğ kulubena ba’de iz hedeytena veheb lena mil ledünke rahmeh, inneke entel vehhab.”
  TÜRKÇE MEÂLİ:
  “(Onlar şöyle yakarırlar:) Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfü en bol olan sensin.”
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 6. #6
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  18

  Standart

  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  “Rabbena inneke camiun nasi li yevmil la raybe fih, innetlahe la yuhlifül miad.”
  TÜRKÇE MEÂLİ:
  “Rabbimiz! Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez.”

  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  "Rabbena innena semi’na münadiyey yünadi lil imani en aminu bi rabbiküm fe amenna, rabbena fağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar.”
  TÜRKÇE MEÂLİ:
  "Ey Rabbimiz! Gerçek şu ki biz, “Rabbinize inanın!” diye imana çağıran bir davetçiyi (Peygamber’i, Kur’an’ı) işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, ey Rabbimiz!” (Âli İmrân, 3/193)
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 7. #7
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  18

  Standart

  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  "Rabbena ve atina ma veadtena ala rusülike ve la tuhzina yevme'l kiyameh, inneke la tuhlifül miad.”
  TÜRKÇE MEÂLİ:
  "Rabbimiz! Bize, peygamberlerin vasıtasıyla vadettiklerini de İkram et ve kıyamet gününde bizi rezil-rüsvay etme; şüphesiz sen vaadinden caymazsın!” (Âli İmrân, 3/194)


  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  "Ve ma kane kavlehüm illa en kalu rabbenağfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil ka*firin.”
  TÜRKÇE MEÂLİ:
  “Onların sözleri, sadece şöyle demekten ibaretti: Ey Rabbimiz Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla; ayaklarımı (yolunda) sabit kıl; kâfirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl! (Âli İımrân, 3/147)
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 8. #8
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  18

  Standart

  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  “Kale rabbişrah li sadri Ve yessir li emri Vahlül ukdetem mil lisa ni Yefkahu kavli.”
  TÜRKÇE MEÂLİ:
  “Musa: Rabbim! dedi, yüreğime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden (şu) bağı çöz.Ki sözümü anlasınlar.”
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 9. #9
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  18

  Standart

  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  “Ve kur rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatiyn.”
  TÜRKÇE MEÂLİ:
  “Ve de ki: Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım!”
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 10. #10
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  18

  Standart

  TÜRKÇE OKUNUŞU:
  "Ve euzü bike rabbi ey yahdurun.”
  IÜRKÇE MEÂLİ:
  "Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım, Rabbim!”
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


Benzer Konular

 1. Şifa Ayetleri
  Konu Sahibi üstünkural Forum Şifa Duaları Hanesi
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 30.Ağustos.2016, 22:42
 2. Kur'ân'da Dua Ayetleri
  Konu Sahibi RaidenRozz Forum Kuran-ı Kerim
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Nisan.2013, 19:42
 3. Nazar Ayetleri
  Konu Sahibi wind Forum Nazar Duaları Burada
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 06.Şubat.2013, 01:54
 4. Sıkıntı Ayetleri
  Konu Sahibi Fırtına Forum Sıkıntı Duaları İçeride
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 28.Aralık.2012, 03:30
 5. Fetih Ayetleri
  Konu Sahibi Fırtına Forum Havas Duaları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 19.Aralık.2012, 03:41

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •