faziletli makbul bir dua için gerekli esaslar şöyledir arkadaşlar;
1. Duâdan önce iyi iş yapmak.
2. Temiz olmak.
3. Abdestli olmak.
4. Kıbleye yönelmek.
5. Duâ başında; Allâh'a hamdetmek, Resûllullâh'a salâvat getirmek.
6. Elleri açıp yalvarmak.
7. Azaları hareketsiz sükûn içinde ve boynu bükük, mütevazı, kalbi korku içinde olmalı.
8. Alçak sesle ve gizlice Duâ etmek.
9. Resûlullâhtan intikal eden, Kur’ân'da geçen Duâlarla niyâz etmek.
10. Resûlu ve salih kulları vesile etmek.
11. Duâ ederken kalbinden ne geliyorsa o şekilde Duâ etmek.
12. Kalbi başka düşünceden temizlemek.
13. Herkese Duâ etmek ve üç defa tekrarlamak.
14. Duânın kabulünün ümidi içinde olmak.
15. Kötü dilekte bulunmamak.
16. Salâvat getirmek.