El (Ya) Melik Esması Havası Fazileti;

El-Melik: 91 Utarid Çarşamba
Bütün varlıkların sahibi.
Zeval vaktinde 100 kere okumaya devam eden kim*senin sıkıntısı, kederi gider. Fecir’den sonra 120 aded okuyan zengin olur.