açıklama konumuz El (Ya) Muksit Esması Havası Fazileti dir kardeşlerim;

El Muksitü: 209 Müşteri Perşembe
Her şeyi yerine göre halk eden. Okuyan şeytandan emin olur.
selam ve dua ile lahutii kardeşlerim