Duymayı Güçlendiren Esma Okuması dır arkadaşlar,Çok uzaktaki Sözleri veya duyamadığınız bazı Şeyleri İşitmek İsderseniz.
(ES-SEMİY'U)
Anlamı : Öyle bir Semi'ki semiine alet yok,Yerde ve göklerdeki he şeyi işitir.

Şimdi bazı Husussiyetlerini yazacağım.
1. Bu ismin Adedi (180), Saati müşteridir.
Perşembe günleri sabah namazından sonra ( Ya Semiu) Diye
Beş yüz defa okuyanların dularını Allah Teala kabul eder.
2. Bu ismi vird edinenler başkaları tarafından saygı,sözleri dinlenir.
3. Perşembe günü duha namazını kıldıktan sonra kimse ile konuşmadan ellerini semaya açarak yüz defa okuyan
kimsenin Allah Teala Hacetini ihsan eder.

4. Kulakları ağırlaşan,Bu ismi Şerifi okumaya devam ederlerse işitme güçlüğü çekmezler.
5. Cemaatin karşısına çıkan hatip ve vaizler bu ismi şerifi vird edinirlerse cemaat üzerinde tesir meydana getirirler.
Bu sayede sözleri geçerli olur.
6.Bu ismi şerifin tecellisine mazhar olan kimse kulakların duymadığı bazı sözleri duyar eşyanın yaptıkları zikirleri işitir.
Hazreti Ömer gibi uzaktakilere sözünü duyurur.
7. devamlı okuyanlara Allah teala hayır kapılarını açar.
Duymakta güçlük çekenler için birebirdir.