Ya Mümin Esması Ve Sırları


Arapca Yazılışı المؤمن


Emniyet veren, temizleyen, hidayete ulaştıran anlamlarına gelir. Anlam bütünlüğündeki enerjileri yansıtır. Koruyucu, rehberlik edici ve kalbi maneviyatla dolduran tecelliler kurmaktadır. Hatalardan günahlardan kişiyi doğruya sevk eder, esma ile çalışan kişilerde ruhsal arındırma mekanizması oluşturur.Allah'ın bu adı şu Kur'an âyetlerinde geçmektedir:


(59:23) O, öyle bir Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, mâlik ve sâhiptir, münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

Ya Hayy esması ve sırları.